جامبو بگ

جامبو بگ صادراتی | انواع جامبو و بیگ بگ صادراتی

تولید کیسه‎های بزرگ اعم از جامبوبگ، بیگ بگ ،جامبوبگ‎های چهاربند و هشت بند و … طبق استاندار، صنعتی است فراگیر. افراد و شرکت‎های خوشنامی در این صنعت، وارد شده‎اند. اما…
فهرست